Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2012

suklu
potrzebuje snu, więcej czasu, spaceru, Ciebie i mobilizacji.
Reposted fromAngiee Angiee vialunatyczka lunatyczka
suklu

I lubię słuchać bicia Twojego serca -powiedział nieco poważniejszym tonem.- To dla mnie najważniejszy dźwięk na świecie

Reposted frombasia basia vialunatyczka lunatyczka
suklu
0158 001b
Reposted frometerycznie eterycznie vialunatyczka lunatyczka
suklu
suklu
0748 38b0
Reposted fromblackcandy blackcandy vialunatyczka lunatyczka

December 31 2011

suklu
Reposted fromoll oll vialunatyczka lunatyczka
suklu
8603 8545
suklu
3363 d3a4 500
Reposted fromRevv Revv vialunatyczka lunatyczka

Reposted frominspired inspired vialunatyczka lunatyczka
5179 c7df
Reposted fromsuperfly superfly vialunatyczka lunatyczka
suklu
8296 57a7
Reposted fromescapism escapism vialunatyczka lunatyczka
suklu
suklu
 motyl- bardzo delikatne słowo. zwiewne, zupełnie jak ... motyl.

po angielsku też jest delikatne- butterfly. na piśmie niekoniecznie to widać, ale proszę mi uwierzyć- ono brzmi jak aksamit. jest takie ... maślane.

po francusku, z kolei, śliczne, drobniutkie- papillon.

po hiszpańsku, urocze- mariposa.

po rosyjsku, kochane- baboćka.

a po niemiecku SCHMETTERLING! no cóż. 

— W. Cejrowski
Reposted fromMarcoDW MarcoDW vialunatyczka lunatyczka
suklu
suklu
8138 d464 500
Reposted frompajlot pajlot vialunatyczka lunatyczka
suklu
suklu
4071 dfe8
Reposted fromsemtex semtex vialunatyczka lunatyczka
3724 c68a
Reposted fromapm35 apm35 vialunatyczka lunatyczka
suklu
4460 e153 500
suklu
Reposted fromcefuj cefuj vialunatyczka lunatyczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl